Professor

ZHU Jiaojun

Title: Professor, Group Secondary Forests

Subject:Secondary Forests

Email:jiaojunzhu@iae.ac.cn

Resume:more

JIN Changjie

Title: Professor, Group Eco-climatology

Subject:Eco-climatology

Email:cjjin@iae.ac.cn

Resume:more

FANG Yunting

Title: Professor, Group Stable Isotope Ecology

Subject:Stable Isotope Ecology

Email:Fangyt@iae.ac.cn

Resume:Professor Fang Yunting, Group leader.more

HAN Shijie

Title: Professor, Group Forest Boundary Ecology

Subject:Forest Boundary Ecology

Email:hansj@iae.ac.cn

Resume:more