Home   Contact   Sitemap   中文   CAS
About Us
Research
Research Areas
Strategic Plans
News
People
Education & Training
Resources
Societies Publications
Int'l Cooperation
Papers
Join Us
Links
People
Location: Home > People
TEXT SIZE: A A A PRINT CLOSE
Curricula Vitae of Principal Investigators

        

Bai E                                  Chen Lijun                               Chen Wei

        

Cheng Weixin                              Cui Minlong                            FangYunting

        

Geng Yong                            Guo Shuhai                         Han Shijie

 

        

Han Xingguo                         Hao Zhanqing                    He Hongshi

           

Hu Jiangchun                      Hu Yuanman                         Ji Lanzhu

              

Jia Yongfeng                       Jiang Deming                      Jiang Yong

               

Liang Chao                      LiangWenju                        Liu Zhimin

              

Liu Zuoxin                               Shi Yi                             Tai Peidong

              

Wang Anzhi                          Wang Silong                            Wei Shuhe

              

Wu Zhijie                             Xi Fengming                         Xie Lingtian

            

Xu Hui                               Yang Jian                             Yu Wantai

          

Zeng Dehui                        Zhang Huiwen                         Zhang Xudong

    

Zhu Jiaojun                  Zhuang Jie

 

Copyright©2002-2009 Institute of Applied Ecology.Chinese Academy of Sciences
Email: webmaster@iae.ac.cn